912

  (Mina 102) آویز شیشه ای

آویزهای شیشه ای زیبا به روش همجوشی شیشه تولید گردیده اند.
رنگ آمیزی آن بگونه ای است که در داخل کوره رفته و رنگ آن همیشه ثابت است و تکه های روی شیشه روی شیشه اصلی قرار گرفته و سپس در داخل کوره نرم و ذوب شده و بهم چسبیده اند ( عدم استفاده از چسب) به همین دلیل هیچوقت تکه های شیشه از روی شیشه اصلی جدا نخواهند شد.
در رنگ ها و طرح های مختلف موجود می باشد

عنوان اثر : آویز شیشه ای
رشته هنری : شیشه گری
تولید کننده اثر : نقشبندان مینا
جنس : شیشه
وزن :
قطر : 17 سانتیمتر
تاریخ ساخت : 1393
قیمت : 150,000 ریال
comment
online purchase