کتری 1

  (mina201) کتری مسی

عنوان اثر : کتری مسی
رشته هنری : مس
تولید کننده اثر :
جنس : مس
وزن :
قطر : 3 لیتری
تاریخ ساخت : 1394
قیمت : 1,000,000 ریال
comment
online purchase