نتالب

  (mina302) گلدان دیواری

در چهار رنگ می باشد.

عنوان اثر : گلدان دیواری
رشته هنری : شیشه گری
تولید کننده اثر :
جنس : شیشه
وزن :
قطر :
تاریخ ساخت :
قیمت : 3 ریال
comment
online purchase