2

  (mina13) قندشکن

چاقوی زنجان
این محصول از فولاد تشکیل شده است و میتوان با توجه به سفارش در طرح های مختلف و مدل های مختلف تولید نمود.

عنوان اثر : قندشکن
رشته هنری : چاقوسازی
تولید کننده اثر : نقش بندان مینا
جنس : فولاد
وزن :
قطر :
تاریخ ساخت : 1393
قیمت : 150,000 ریال
comment
online purchase