12

  (mina22) دیزی مسی

ظروف مسی زنجان
این مدل دیزی خوری در وزن های 1 کیلوگرم الی 3 کیلوگرم موجود می باشد.
هر کیلوگرم 480000 ریال می باشد.
در صورت سفارش ساخت دیگچه های بزرگ و در وزن های متفاوت پذیرفته می شود.

عنوان اثر : دیزی مسی
رشته هنری : مسگری
تولید کننده اثر :
جنس : مس
وزن : 1 کیلوگرم
قطر :
تاریخ ساخت : 1393
قیمت : 480,000 ریال
comment
online purchase