52

  (mina50) سهراب

کیفیت کار بگونه است که هیچ عیب و ایراد هنری در چهره شخص موجود نمی باشد.
در صورت سفارش می توان طرح های مختلف دیگری را نیز بر روی بشقاب یا ظروف دیگر انجام داد.
اشعار قلمزنی شده از شاهنامه فردوسی می باشد.

عنوان اثر : سهراب
رشته هنری : قلمزنی و حکاکی
تولید کننده اثر : مهدی محمودی یگانه
جنس : مس
وزن : 1.200 کیلوگرم
قطر :
تاریخ ساخت : 1392
قیمت : 7,500,000 ریال
comment
online purchase