9

  (mina52) درویش

کیفیت کار بگونه است که هیچ عیب و ایراد هنری در چهره شخص موجود نمی باشد.
در صورت سفارش می توان طرح های مختلف دیگری را نیز بر روی بشقاب یا ظروف دیگر انجام داد.

عنوان اثر : درویش
رشته هنری : قلمزنی و حکاکی
تولید کننده اثر : مهدی محمودی یگانه
جنس : مس
وزن : 300 گرم
قطر : 16 سانتیمتر
تاریخ ساخت : 1393
قیمت : 750,000 ریال
comment
online purchase