صنایع دستی زنجان

  (mina 65) چاروق توری

عنوان اثر : چاروق توری
رشته هنری : چاروق
تولید کننده اثر : نقشبندان مینا
جنس : چرم طبیعی و ابریشم
وزن :
قطر :
تاریخ ساخت : 1395
قیمت : 700,000 ریال
comment
online purchase