87

  (mina 86) گردنبند ملیله

توضیحات: قیمت این محصول بروز می باشد.
جهت آگاهی از قیمت تقریبی محصولات (نگین دار) می توانید وزن محصول را در عددی بین 21 هزار تومان ضرب کنید.
جهت آگاهی از قیمت تقریبی محصولات (بدون نگین) می توانید وزن محصول را در عددی بین 19 هزار تومان ضرب کنید.
قیمت نگین های استفاده شده بر روی محصول جداگانه و وزن هرگرم نقره بصورت جهانی محسوب می گردد.

عنوان اثر : گردنبند ملیله
رشته هنری : ملیه کاری
تولید کننده اثر : نقشبندان مینا
جنس : نقره
وزن : 4 گرم
قطر :
تاریخ ساخت : 1393
قیمت : 0 ریال
comment
online purchase