حمل و نقل

روش های ارسال محصولات به مقصد به صورت زیر می باشد:

۱- ارسال توسط پست

۲- ارسال توسط راه آهن (قطار)

۳- ارسال توسط اتوبوس

هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد.

Open Google Maps Widget settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.