حمل و نقل

روش های ارسال محصولات به مقصد به صورت زیر می باشد:

۱- ارسال توسط پست

۲- ارسال توسط راه آهن (قطار)

۳- ارسال توسط اتوبوس

هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد.

Click to open larger map

نقشبندان مینا زنجان