سفارش چاقوی زنجان

فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا آماده عقد قرارداد جهت تهیه و تولید اقلام زیر می باشد:

با ۳۴ سال سابقه در عرصه تولید چاقو و قلمتراش در زنجان و با آرم شیرنشان(اسد).

انو اع چاقوی آشپزخانه زنجان

سرویس کامل کارد و چنگال و قاشق

قندشکن

ساطور

شمشیر

چاقوهای تزئینی

Click to open larger map

نقشبندان مینا زنجان